Day7-8 ตาโอ๊ย-ปากซอง-ช่องเม็ก ไทย ช่วงสุดท้ายของทริปผจญภัยลาว แขวงจำปาสัก เมืองส่วนใหญ่ค่อนข้างเจริญ สะอาดสะอ้าน เพราะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาจากการท่องเที่ยว …

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here